Ogłoszenia i klepsydry
W ramach kompleksowej usługi zamieszczamy nekrologi w gazetach. Jesteśmy autoryzowanym biurem ogłoszeń gazety.
Klepsydry są drukowane w naszej firmie na poczekaniu w dowolnej, optymalnej w zależności od potrzeb, liczbie egzemplarzy.
Oferujemy szeroki wybór tabliczek natrumiennych i urnowych.